INSPIRATION LAB

Välkommen till Rethink’s Inspiration LAB. Här finner du en blandning av presentationer, artiklar, litteraturtips etc. vilka vi hoppas kan tjäna som inspiration inom områden som innovation, affärsutveckling, ledarskap, strategi m.m.

Anmäl dig till Certifieringen ”Att leda digital transformation” för första gången i Göteborg!

Det är oerhört roligt att tillsammans med DigJourney genomföra en tre-dagarscertifiering i ”Att leda digital transformation” för första gången i Göteborg. En kanonutbildning baserad på Joakim Janssons och Marie Andervins bok med samma namn. Som deltagare förses du med en praktisk verktygslåda att hantera ett företags digitala utmaningar och möjligheter. Det finns ett fåtal platser kvar den 7-8 samt 22 mars. PM:a mig direkt eller anmäl ditt deltagande på: https://lnkd.in/d4EsHsE Där kan du även läsa mer om vad certifieringen innehåller… hashtagDigjourney hashtagRethink hashtagdigitaltransformation hashtagdigitaltmognadsindex

 

Stor medial uppmärksamhet kring Tullspecialistutbildningen!

Rethink har haft förmånen att få arbeta med Yrkeshögskolan i Mölnlycke under de senaste två åren med att designa, utveckla och genomföra Sveriges första Tullspecialistutbildning. I mitten av januari examinerades så landets första kull Tullspecialister. Vi beslöt att lägga upp en PR-strategi där vi bland annat tog fram en pressrelease i samarbete med Härryda Kommuns kommunikationsenhet. Det intensiva PR arbetet resulterade i ett helsidesreportage i både GP och Härryda Posten. Vidare har även reportage skrivits i Dagens Nyheter samt att en av våra studerande deltagit i radioprogram i P4 och ett antal artiklar även skrivits i en rad olika facktidskrifter. 

Det är naturligtvis oerhört kul att vi fått en så pass stor medial uppmärksamhet och vi vill självfallet gratulera de nyexaminerade Tullspecialisterna vilka går en ljus framtid till mötes!

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/utbildade-tullspecialister-ett-v%C3%A4xande-framtidsyrke-1.13240995 

 

https://www.metal-supply.se/article/view/642228/industrin_behover_starka_sin_kompetens_inhouse_inom_tullomradet

Nybakade tullspecialister

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7136953 

Tvådelad bild: En kvinna och flaggor.

https://www.dagenshandel.se/article/view/641692/forsta_kullen_tullspecialister_gar_ut 

God Jul och Gott Nytt År!

2018 har varit ett synnerligen spännande och intensivt år med många givande uppdrag. 

Året har bjudit på såväl olika former av utbildningsuppdrag. Stort tack till Yrkeshögskolan i Mölnlycke som anlitat oss att arbeta såväl med Tullspecialistutbildningen men även givit möjligheten att utveckla ett antal helt nya utbildningar såsom Digital Affärsutecklare och Affärsutvecklare Komplex Försäljning. I januari håller vi tummarna för att vi får igenom den specialdesignade Innovations- och förnyelseledarutbildningen som vi även den utvecklat från grunden utifrån ett starkt behov i näringslivet samt utbildningen Säljande Marknadskommunikatör. 

Vidare har vi även genomfört en mängd olika typer av kortare och länge workshopar i syfte att stärka deltagarnas och företagens innovationsförmåga med utgångspunkt i användarcentrerad innovation och en design thinking approach. Vi har även haft ett starkt intresse för våra Lego Serious Play workshopar vilket alltid är oerhört stimulerande när man ser vilken kraft Lego har som processmaterial för att stärka team, öka innovationsförmågan samt förankra eller utveckla strategier och visioner för företag och organisationer. 

Jag uppskattar särskilt även våra nära samarbeten med Preera, Realize och Unicornsulting. Ser fram emot att under 2019 fortsatt accelerera vår samverkan. 

Det finns självfallet oerhört mycket att göra på såväl utbildnings- som innovationsfronten så tveka inte att höra av dig om ni behöver hjälp på det nya året att stärka din egen eller din organisations innovationsförmåga och talang…

hashtagYHIM hashtagpreera hashtagOKQ8 hashtagstena hashtagcgi hashtagvolvocars hashtaghultafors hashtagRSM hashtagaxis hashtagvinnova hashtagcoromatic hashtagJohannebergSciencePark hashtaghandelshögskolan hashtagrealize hashtagunicornsulting hashtagLSP

 

Final Pitches med Coboom!

Coo Boom Cobooms foto.

Tisdagen den 29/5 var det dags för studenterna på Coboom att presentera och pitcha sina kandidat- respektive mastersuppsatser. Under våren har ett antal studenter arbetat med att skriva sina uppsatser för CGI, Stena och Volvo Cars. Ämnena har i huvudsak fokuserat på frågor rörande blockchain, Agile Business Intelligence och Radikal Innovation. Studenterna har arbetat nära samtliga tre bolag och dessutom samverkat mellan gränserna då de läser olika utbildningar. 

https://www.linkedin.com/pulse/coboom-nya-v%C3%A4rden-av-att-g%C3%B6ra-tillsammans-martin-h%C3%B6genberg/?published=t

www.coboom.se

Företagsspel för 250 studenter på Handelshögskolan i GBG…

Under tre dagar i förra veckan var det så dags att åter stifta bekantskap med min gamla arbetsplats, Handelshögskolan i Göteborg. Slutade där för ganska exakt 1,5 år sedan efter närmare 17 års arbete i studenternas o statens tjänst!

I dagarna tre körde vi företagsspel med alla ca 250 ekonomprogramstudenter. Företagsspelet heter Avancia och tränar deltagarnas förmåga att se och förstå komplexiteten när man driver ett företag. Ett 60-tal team tävlade mot varandra. Studenterna utvecklade marknads- /produktutvecklingsstrategier, fick arbeta med produktionsplanering och optimering. Men fightas även om ordrar när vi genomförde marknadsmöten och fick ris eller ros av styrelsen när vi löpande hade styrelsemöten.

Självfallet räknades o kalkylerades det även så det stod härliga till och det var fantastiskt kul att se hur ekonomistyrningens komplexa värld nu sattes i ett konkret sammanhang och studenterna på riktigt nu fick förståelse för det ekonomiska kretsloppet… Efter tre extremt intensiva dagar stod det klart vilka vinnarna var, dels totalt sett och dels för varje marknad och grupp som vi spelade. Extra kul var att ett av mina lag blev totalvinnare 😋

Stort tack till Ekonomprogrammet och kollegan Johan Åkesson, min co-spelledare Dan Hillén samt spelets grundare Lars-Erik Andrén och Håkan Fahleryd. 

 

Välbesökt frukostföreläsning!

Det blev ett lyckat frukostmöte ute på Lindholmen Conference Centre fredagen den 20/4 med över 70-talet personer anmälda!

 

 

 

 

 

 

 

Vill självfallet rikta ett stort tack till alla er som kom och lyssnade på vårt frukostseminarium där jag och Thomas Hagbard (inom ramen för www.innovationsambulansen.se) tillsammans med Chalmers Lindholmens Conference Centre talade om Kreativa Möten. Vi passade även på att ge en liten provsmakning av Lego Serious Playprocessen vilket är ett utmärkt processverktyg för att säkerställa möten med hög grad av fokus, kreativ höjd och 100%igt engagemang. Imponerad av alla deltagares energinivå och kreativa insats den arla morgonen!

Vi är även mycket glada över samarbetet med Chalmers Lindholmen Conference Centre och Eva Ahlm Tobisson som möjliggjorde detta samarrangemang. Vi har redan nu planer på ytterligare spännande aktiviteter tillsammans framöver…

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer om hur man kan skapa kreativa möten där samtliga deltagares potential, bidrag och engagemang fullt ut säkerställs…

Teamutveckling & Företagskultur på CGI, Stena och Volvo Cars IT

Coboom är ett unikt samarbetsinitiativ startat av CGI, Stena och Volvo Cars IT i syfte att identifiera talanger från universitet, högskola och yrkeshögskola. Genom att samla studenter från olika lärosäten och utbildningar skapas en kreativ, innovativ och dynamisk miljö där kunskap och idéer korsbefruktas. De studenter som deltar i Coboom får tillgång till lokaler där de tre bolagen finns representerade på daglig basis så att värdefulla kontakter kan knytas och nätverk skapas. Det finns möjligheter att exempelvis bara hänga tillsammans men även arrangera olika events och aktiviteter. Huvudsyftet är dock att Coboom är en fysisk plats där det finns möjligheter att arbeta med olika typer av projekt, uppdrag och examensarbete. Som student erhåller man en unik inblick i hur företagen fungerar samtidigt som förutsättningar skapas att knyta direkta kontakter med nyckelpersoner som kan leda till anställning. Målet framåt är även att tillsammans identifiera idéer som sedan kan utvecklas till olika typer av innovationsprojekt och som i sin tur kan utvecklas vidare tillsammans med bolagen.   

Rethink har fått i uppdrag att stödja utvecklingen av Coboom och har under de senaste månaderna arbetat med att säkra en lokal till projektet samtidigt som vi arbetar med att utveckla själva processen, öppna upp kontakter inom universitet, högskola och yrkesutbildning samt arrangera workshops och bidra med utvecklingen av själva strukturkapitalet. 

Måndagen den 9/4 hade vi ett första event tillsammans där Rethink bland annat arrangerade en teambuildingaktivitet. Utöver detta presenterade Martin Högenberg (Innovation lead) på CGI, Niclas Ingeström (Chief Digital Officer) på Stena AB och Staffan Davidsson (Senior Innovation Manager) på Volvo Cars IT, på ett personligt sätt, hur det är att arbeta på respektive företag och vad som karaktäriserar dess företagskultur.

Vi tackar för en kreativ och insiktsfull dag! Framåt kommer det att arrangeras workshopar kring scenarioplanering, innovation, pitchträning etc. Det kommer garanterat bli en fortsatt spännande vår!

#coboom #rethink #rethinklab.se #volvocars #stena #CGI #teamutveckling #teambuilding #företagskultur