Varför Lego?

Det finns en rad orsaker till varför LEGO brickor är synnerligen väl lämpade att arbeta med när det kommer till olika former av utvecklingsprocesser. Materialet gör det enkelt för deltagarna att sätta ihop modeller som representerar något som man vill kommunicera och delge. Man behöver inte specifikt tekniska kunskaper utan brickorna är i flesta fall tämligen självinstruerande hur de fungerar och kan sättas ihop med varandra. Lego systemet är känt för de flesta men även om man inte använt LEGO tidigare så finner de flesta att det är enkelt att lära sig hur man bygger meningsfulla modeller och konstruktioner. LEGO® SERIOUS PLAY® deltagarna får bekanta sig med brickorna genom en stegvis metod.

LEGO brickor finns i mängder av former och färger och skapar på detta sätt inspiration för att använda metaforer och storytelling på ett enkelt och lättillgängligt vis. Brickorna kan sättas ihop i såväl enkla som komplexa modeller och formationer utifrån deltagarens preferenser och personlighet. Forskning genomförd av LEGO Gruppen visar att människor från olika typer av sammanhang och kulturer känner sig trygga med att koppla olika former av metaforiska meningar till LEGO brickor.

Genom att använda LEGO brickorna till att skapa modeller, till vilka deltagarna tillskriver mening, skapas en 3D modell som är avsevärt enklare att hantera än tex. ritade 2D modeller eller skisser. Man kan enkelt vrida och vända på brickorna, testa scenarios, modifiera osv. vilket öppnar upp för dialog och en ökad förståelse i relation till det skrivna ordet på en post-it lapp eller en tecknad bild

Hur många kombinationer kan man göra med 6 stycken 2x8 brickor?

Lego påstod under många år att man kan forma smått osannolika 102,981, 500 kombinationer med 6 stycken 2x8 LEGO brickor. En dansk matematikprofessor vid namn Sören Eilers beslutade sig dock för att ta reda på hur många kombinationer som verkligen kan skapas. Det visade sig att det går att göra hela 915 103 765 av de sex brickorna!

915 103 765 kombinationer!

Se ett klipp från legodokumentären A Brickumentary där Sören Eilers berättar om antalet kombinationer med 6 LEGO brickor.

Vill du träffas?