Vi utvecklar Organisationer, Team och Individer genom LEGO® SERIOUS PLAY®

 

Lek på jobbet? LEGO som processverktyg? Hur fungerar detta?

LEGO® SERIOUS PLAY®  är ett mycket effektivt verktyg som frigör potentialen i organisationer, team och individer. Möten blir mer effektiva. Vi kommer snabbare fram till resultat och resultaten blir av bättre kvalitet. Det är dessutom roligt!

En tysk studie om europeisk möteskultur visade att drygt 40 procent av alla möten på de undersökta arbetsplatserna kunde klassas som ”lågkvalitativa”. 

LEGO® SERIOUS PLAY®  är en metod för att stärka individers, teams och organisationers förmåga att prestera bättre, bilda samsyn och forma ett starkt engagemang. Därigenom skapar vi förutsättningar för ökad lönsamhet.

Med hjälp av LEGO® SERIOUS PLAY® hjälper vi kunder att:

 

  • Öka innovationskraften i sina företag
  • Öka ansvarstagandet i sina organisationer
  • Förbättra organisationens problemlösningsförmåga
  • Effektivisera möten
  • Utveckla team på ett mer effektivt sätt
  • Förankra övergripande mål och strategier

Effektivitet skapar lönsamhet

Genom en robust metod som bygger på forskning inom företagsledning, psykologi, organisationsutveckling och lärande skapas de bästa förutsättningarna för en synnerligen effektiv process vilket i sin tur leder till ett lönsamt resultat.

 

Eliminering av s.k. 20/80 möten

Forskning visar tydligt att det flesta professionella möten är ineffektiva. LEGO® SERIOUS PLAY® metoden säkerställer ett slut på möten där 20% av deltagarna står för 80% av snacket. Metoden säkerställer att samtliga kommer till tals.

 

 100%ig delaktighet

Samtliga deltagare är till fullo delaktiga i resultatet som skapas samtidigt som alla äger exakt samma bild av vad man kommit fram till. Även de som vanligen sitter tysta på ett möte kommer på ett naturligt vis att till fullo bidra i diskussionerna.

 

 Effektiv kunskapsutveckling

Genom LEGO® SERIOUS PLAY® skapas förutsättningar för att utveckla nya idéer, lösningar och resultat. Ny kunskap genereras genom den unikt faciliterade processen samtidigt som omedveten kunskap och nya insikter kommer till ytan.

Ladda gärna ned våra  LEGO® SERIOUS PLAY® produktblad.

” You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation”

Plato

LEGO® SERIOUS PLAY® utvecklades under 90-talet för att hjälpa företaget ut en stor kris. Metoden tog inte bara LEGO ur krisen – det visade sig även att verktyget var oerhört kraftfullt för att till att hjälpa individer, team, ledningsgrupper, styrelser och organisationer att prestera mer och bättre.

Deltagarna kan, i en trygg och säker miljö, lösa komplexa frågor, testa scenarios, identifiera och skapa nya gemensamma lösningar på ett visuellt och inkluderande sätt. LEGO® SERIOUS PLAY® engagerar och utmanar deltagarna till en djupare tankeprocess vilket gör att omedveten och ny kunskap uppstår. Vi nyttjar den kollektiva intelligensen i en grupp på ett synnerligen effektivt sätt.

LEGO® SERIOUS PLAY® fungerar som en form av 3D printing av dina tankar. Modellerna som du bygger låter andra ta del av dina tankar i fysisk form och ställa frågor kring dem.

Great way of visualizing thoughts, tell stories and share with others. Complex thoughts can easily be presented and communicated.

Workshopdeltagare

IKEA of Sweden

Vill du träffas?