Ken Robinson

Under mina nästan 17 år på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har jag ofta använt detta klassiska Ted Talk utav Ken Robinsson för att lyfta fram utbildningssystemets stora utmaning. Frågan vi uppehåller oss kring är hur vi kan göra för att fostra ett kreativt tänkande hos vår yngre generation för att säkerställa rätt förutsättningar för framtiden? Se videon

Tim Brown

Tim Brown är VD för en av världens mest kända designfirmor IDEO. På 2008 års Serious Play konferens delar han med sig av sina tankar kring relationen mellan kreativt tänkande och play (lek).  Du erhåller en mängd tips på exempel att prova själv och ett som vi starkt avråder från att testa. Se videon