KKIKK spelet ett effektivt verktyg för att utveckla grupper att hitta rätt väg framåt.

KKIKK® Spelet

 Strukturerad brainstorming som ger resultat

Rethink AB har certifierade facilitatorer/spelledare som använder KKIKK® spelet, ett effektivt verktyg för att utveckla ledningsgrupper, styrelser, team och klienter att hitta rätt väg framåt. Processen stimulerar deltagarna att identifiera nya idéer, tankar och beslut kopplat till komplexa och utmanande frågeställningar utifrån deltagarnas situation.

Metodiken öppnar för en djup och kreativ reflektion där samtliga deltagare är delaktiga i associationer som leder till nya idéer och rätt beslut.

Spelet består av en spelplan, fem tankekortlekar vilka provocerar ett konstruktivt tankeflöde, en slumpfaktor, en lättfattlig manual för spelomgångar och anteckningsblad.

Utgångspunkt tas i respektive deltagares behov och kan behandla frågeställningar såsom:

  • Hur kan vi nå resultat på bästa sätt?
  • Vilka beslut måste fattas för att komma framåt?
  • Hur kan vi utveckla en ny innovativ idé/tjänst/produkt?
  • Hur löser vi ett komplext problem?
  • Hur tar vi till vara på en möjlighet på bästa sätt?

Är du intresserad av en workshop i strukturerad brainstorming eller vill bli certifierad facilitator?

Film om KKIKK® spelet framtagen av KKIKK AB.

Processen

En facilitator/spelledare håller tempot under workshopen uppe, ser till att alla får spela, summerar idéflödet och lotsar till beslut. Runt varje spelbord sitter max sex deltagare. Brädspelet och deltagarna ger idéer och beslutsstöd inför strategiska vägval.

Rethink samarbetar med Lucia Forsberg Severed kring KKIKK® spelet. Rethink genomför workshopar med spelet som utgångspunkt men kan även genom sitt samarbete med KKIKK AB erbjuda certifiering av faciliatorer och spelledare. Många företag har utbildat och certifierat sina egna spelledare

Vill du träffas?