Ett årligt uppdrag som jag haft förmånen att få arbeta med de senaste åren är att hjälpa Yrkeshögskolan i Mölnlycke att designa nya utbildningar och säkerställa att skolan fortsatt får bedriva sina existerande utbildningar, under förutsättning att det fortsatt finns ett behov av den aktuella kompetensen. Den 18 juni 2019 var det så deadline klockan 23.59 på att lämna in årets ansökningar.

I år var det åter dags att ansöka om att fortsatt få bedriva den synnerligen framgångsrika Tullspecialistutbildningen på helfart från hösten 2020. Jag har varit i kontakt med ett stort antal företag som samtliga bekräftar att det fortsatt finns ett stort behov av kompetens som både operativt och strategiskt klarar av att hantera tullrelaterade frågor. En ytterligare viktig indikation på att behovet är stort av kompetensen är att Tullverket nu anställt de första av våra studenter vilka båda fått tillgodräkna sig större delen av den ett-åriga obligatoriska internutbildningen. Detta borgar för att vår utbildning håller mycket hög kvalitet och ligger precis rätt i enlighet med det kompetensbehov som föreligger. 

Jag är även mycket stolt och glad över att ha haft möjlighet att designa och utveckla en helt ny unik utbildning kallad Digital Förändringsledaremed inriktning innovation. Jag har erhållit ett fantastiskt intresse och respons från näringslivet kring den specifika utbildningen och det visar sig att utbildningen svarar upp mot ett jättebehov. Företag såsom CEVT, Volvo Cars, Lync & Co, OK/Q8, Altran, Arkitektkopia, Barium, Castellum, CGI, Cybercom, Preera, RISE, Stena med många flera har vittnat om att de har ett enormt stort behov av en kompetens som klarar av att verka i en snabbt föränderlig värld genom att hands-on kunna arbeta med digital transformation och innovation. 

Jag håller verkligen tummarna för att vi får igenom dessa två fantastiskt spännande utbildningar… Men först blir det till att vänta i 7 månader på att Yrkeshögskolemyndigheten skall fatta sitt beslut. Totalt inkom drygt tusentalet ansökningar om att få bedriva YH-utbildning i Sverige denna omgång.