Strategy

Inom ramen för Strategy LAB arbetar vi med en rad olika verktyg, modeller och metoder. Allt beroende på vad uppdraget kräver. Genom åren har Rethink genomfört många olika typer av strategiutvecklingsuppdrag.

Det kan handla att förstå vad kunders behov på ett djupare plan eller hur återförsäljare tänker kring en lösning eller relation och utifrån detta skapa robusta och genomförbara strategier.

Vi stödjer även nya innovativa företag vilka exempelvis behöver utveckla en passande affärsmodell och strategi. Vi arbetar även med befintliga företag vilka antingen behöver utmana och innovera sin affärsmodell (business model innovation/transformation) alternativt behöver utveckla en ny kundorienterad strategi och för en ny produkt eller tjänst.

 

Exempel på uppdrag har varit:

 

  • Framtagande och initial implementering i Europa av en ny affärsmodell för ett företag i automotivebranschen med fokus på en ny affärsmodell som byggde på en bottom-up affärslogik istället för den traditionella bottom-down logiken som tillämpats under alla år i organisationen. 
  • Utveckling av en ny säljstrategi, kommunikationsmodell samt framtagande underlag till en konkret säljaktivitet för ett bolag inom säkerhetsindustrin där man gick från att sälja teknik till kundanpassade digitala lösningar. 
  • Utformning av omfattande affärsplaner och strategidokument för en rad företag inom bland annat hälsobranschen, sågbladsbranschen, hälsokostbranschen m.fl.  
  • Utveckling av en rad nya former av affärsmodeller för olika start-ups och befintliga företag.

Ett urval av de verktyg som vi använder oss är:

Business Model Canvas

Business Model Canvas är ett verktyg utvecklat av Alexander Osterwalder och är en framgångsrik metod att utveckla olika typer av företag och deras affärsmodeller. Metoden används flitigt såväl i globala bolag som i nystartade innovationsbolag.

Business Model Canvas skapar ett gemensamt språk för att beskriva, visualisera, utvärdera och förändra affärsmodeller. Man kan på ett enkelt och kommunikativt sätt beskriva befintliga affärsmodeller men man kan också innovera, designa och implementera nya affärsmodeller. Genom metoden utvecklar, utmanar och transformerar vi affärsmodeller.

Customer Value Canvas

Med Customer Value Canvas erbjuder vi kunder att i detalj skapa djuplodade insikter i den totala kundrelationen samt ge perspektiv kring hur nya kundsegment och/eller värdeerbjudanden kan designas och utvecklas.

Frågor vi arbetar med i workshopform är exempelvis: Vad behöver era kunder lösa för sina kunder? Vad har era kunder för utmaningar för att lösa denna uppgift?  Vilka nyttor erbjuder era kunder till sina kunder? Hur synkroniserar detta med vårt eget värdeerbjudande?

Business Model You

Business Model You canvas bygger på Osterwalders affärsmodell canvas fast har ett fokus på karriärutveckling. Metoden är utvecklad av Dr. Tim Clark. Med hjälp av detta verktyg bygger vi personliga och individuella affärsmodeller/affärsplaner som ett stöd i karriärutvecklingsprocessen. Vi bygger tillsammans med våra klienter en tydlig och visuell strategi för den fortsatta karriären.

Vill du träffas?