Vår coachingmodell

Coaching innebär en framåtriktad process som syftar till att stödja klienten att på ett kreativt och tankeväckande sätt skapa förutsättningar för att få full utväxling på sin potential. Coaching är inte rådgivning och inte terapi utan handlar just om att stödja klienten att bli tydlig med vad man vill och konkretisera vägen dit.

Vi stödjer våra klienter bland annat kring ledarskapsfrågor, beslutsfattande, att bringa klarhet och tydlighet i affärsmässiga beslut. Det kan självfallet handla om att klienten helt enkelt behöver ett bollplank kring komplexa frågeställningar.

För att verkligen skapa en bestående effekt ligger alltid första mötets fokus på att diskutera klientens övergripande målsättning/ar. Detta vägleder sedan de konkreta handlingsplaner som görs mellan varje session. De resultat som har uppnåtts tydliggörs och preciseras. Med hjälp av coachingen maximeras klientens personliga och professionella potential vilket leder till ökad drivkraft och därmed ökat resultat.

Vi stödjer våra klienter bland annat kring ledarskapsfrågor, beslutsfattande, att bringa klarhet och tydlighet i affärsmässiga beslut. Det kan självfallet handla om att klienten helt enkelt behöver ett bollplank kring komplexa frågeställningar.

För att verkligen skapa en bestående effekt ligger alltid första mötets fokus på att diskutera klientens övergripande målsättning/ar. Detta vägleder sedan de konkreta handlingsplaner som görs mellan varje session. De resultat som har uppnåtts tydliggörs och preciseras. Med hjälp av coachingen maximeras klientens personliga och professionella potential vilket leder till ökad drivkraft och därmed ökat resultat.

Vill du träffas?