Business model canvas

Affärsutveckling

Rethink erbjuder även Affärsrådgivning och Mentorskap antingen fristående från den Professionella Coachingen eller som ett komplement. Ibland behöver klienten konkreta råd i en frågeställning och då finns möjlighet att nyttja våra rådgivningstjänster.

Varje uppdrag är klientspecifikt och skräddarsys efter behov.

Affärsutvecklingsfrågor

  • Konkret rådgivning och stöd i strategi- och affärsrelaterade frågor
  • Tjänstetransformation
  • Affärsmodellering
  • Innovationsutveckling
  • Styrelseuppdrag

Kompetensutveckling

  • Utveckling, design och genomförande av ledarutvecklingsprogram
  • Utveckling av nya utbildningsprogram inom entreprenörskap, innovation, digitalisering, affärsutveckling m.m. på universitet och Yrkeshögskola
  • Utveckling, design och genomförande av företagsanpassade kompetensutvecklingsprogram

Finansieringsfrågor

  • Stöd i finansieringsfrågor avseende innovationsprojekt för befintliga och nya företag
  • Stöd kring och utveckling av ansökningar hos Vinnova, Tillväxtverket, ALMI, Västra Götalandsregionen etc.

Vill du träffas?