Värdegrund

Rethink AB:s kultur bygger på fyra värdeord. Dessa värderingar har vuxit fram genom åren och genomsyrar hur vi agerar gentemot våra kunder men även internt och vilken syn vi har på våra samarbetspartners. Vår tydliga värdegrund skapar klarhet och trygghet för vad vi står för och vad som driver oss i tillvaron.

Passionerade

Vi är passionerade för att hjälpa individer, team och organisationer att växa och få full utväxling på sin potential. Att vara delaktiga i våra kunders personliga och verksamhetsmässiga tillväxt är det som driver oss. Med en stark övertygelse och passion skapas konkreta resultat. Passionerat ger vi oss i kast med att utmana konventionellt tänkande, både hos oss själva och våra kunder. Passionen driver oss även att leverera det där lilla extra som ofta betyder den där verkligt stora skillnaden.

Lärande

Ett starkt fokus på utveckling är grunden för ett aktivt lärande. Vårt mål är att ständigt arbeta med det egna och våra kunders lärande. Vi är vetgiriga och tar oss till den kunskap som behövs för att lösa problem och skapa nya möjligheter. Lärandet kommer genom att prova, reflektera, utmana, prova igen, reflektera och utifrån detta skapa resultat. Vi fungerar som förändringskatalysatorer genom att vi inte är rädda att ge oss i kast med nya förmågor, kunskaper eller förutsättningar, allt med kundens specifika behov som utgångspunkt.

Innovativa

Våga experimentera, våga utmana, våga tänka okventionellt, våga ta steget. Entreprenöriellt och innovativt tänkande och agerande utgör grunden för hur vi arbetar med och tillsammans med våra kunder. Våga experimentera, våga utmana, våga tänka okventionellt, våga ta steget. Entreprenöriellt och innovativt tänkande och agerande utgör grunden för hur vi arbetar med och tillsammans med våra kunder. Innovation kommer från latinets innovera – att förnya. Ständig utveckling och förnyelse är för oss starka ledord.

Resultatfokuserade

Genom att kombinera en ständig nyfikenhet med skarpsynthet arbetar vi med att skapa konkreta resultat för våra kunder. Vi är starkt resultatfokuserade men låter oss inte luras av kortsiktiga lockelser. Äkta resultat enligt vår filosofi är alltid långsiktiga. Vi har lärt oss att det inte finns några genvägar eller ”quick-fixes” om man vill skapa bestående värde. Vi är därför medvetna om att själva processen ibland vara resultatet för att kunna uppnå en långsiktig lönsam tillväxt.

Executive Coaching

Vi är passionerade för att hjälpa individer, team och organisationer att växa och få full utväxling på sin potential. Att vara delaktiga i våra kunders personliga och verksamhetsmässiga tillväxt är det som driver oss. Med en stark övertygelse och passion skapas konkreta resultat. Passionerat ger vi oss i kast med att utmana konventionellt tänkande, både hos oss själva och våra kunder. Passionen driver oss även att leverera det där lilla extra som ofta betyder den där verkligt stora skillnaden.

High Potentials Coaching

Ett starkt fokus på utveckling är grunden för ett aktivt lärande. Vårt mål är att ständigt arbeta med det egna och våra kunders lärande. Vi är vetgiriga och tar oss till den kunskap som behövs för att lösa problem och skapa nya möjligheter. Lärandet kommer genom att prova, reflektera, utmana, prova igen, reflektera och utifrån detta skapa resultat. Vi fungerar som förändringskatalysatorer genom att vi inte är rädda att ge oss i kast med nya förmågor, kunskaper eller förutsättningar, allt med kundens specifika behov som utgångspunkt.

Entreprenörs- och Innovatörscoaching

Våga experimentera, våga utmana, våga tänka okventionellt, våga ta steget. Entreprenöriellt och innovativt tänkande och agerande utgör grunden för hur vi arbetar med och tillsammans med våra kunder. Våga experimentera, våga utmana, våga tänka okventionellt, våga ta steget. Entreprenöriellt och innovativt tänkande och agerande utgör grunden för hur vi arbetar med och tillsammans med våra kunder. Innovation kommer från latinets innovera – att förnya. Ständig utveckling och förnyelse är för oss starka ledord.

Enskild Medarbetarcoaching

Genom att kombinera en ständig nyfikenhet med skarpsynthet arbetar vi med att skapa konkreta resultat för våra kunder. Vi är starkt resultatfokuserade men låter oss inte luras av kortsiktiga lockelser. Äkta resultat enligt vår filosofi är alltid långsiktiga. Vi har lärt oss att det inte finns några genvägar eller ”quick-fixes” om man vill skapa bestående värde. Vi är därför medvetna om att själva processen ibland vara resultatet för att kunna uppnå en långsiktig lönsam tillväxt.

Vill du träffas?