Individer

Vi hjälper individer att växa genom att maximera deras fulla potential. Rethink erbjuder coaching och mentorskapsinsatser för enskilda anställda.

Gemensamt för de människor vi möter och arbetar med är att de har kommit till oss i syfte att växa och utvecklas. Behoven, förväntningarna och de individuella förutsättningarna är olika. Vårt uppdrag är dock alltid detsamma: att med utgångspunkt i varje individs särart, skapa förutsättningar för att individen får full utväxling på sin potential och talang och därigenom kan maximera sin potential.

 

”Ta dig ur din komfortzon och ta nästa steg i din personliga tillväxt”

 

Det finns många olika sätt att växa. För vissa handlar det om att identifiera sina styrkor för att fullt ut kunna prestera på bästa sätt, för andra kan det handla om att hitta rätt personliga strategi och målsättning för att på bästa sätt navigera i en komplex arbetssituation. Någon annan behöver kunskaper om sig själv och det sammanhang han eller hon finns i för att kunna hantera de krav och förväntningar som råder på arbetet eller kopplat till ens företagande. Somliga behöver helt enkelt hantera sina rädslor och utmana sig själv att ta sig ur sin komfortzon för att kunna ta nästa steg i sin personliga tillväxt.
Läs mer om hur vi arbetar med coaching här. 

Vill du träffas?