INSPIRATION LAB

Välkommen till Rethink’s Inspiration LAB. Här finner du en blandning av presentationer, artiklar, litteraturtips etc. vilka vi hoppas kan tjäna som inspiration inom områden som innovation, affärsutveckling, ledarskap, strategi m.m.

Nu är 18 nya deltagare certifierade i ”Att leda digital transformation”

Nu var det så äntligen dags för tredje och sista dagen på kursen ”Att leda digital transformation i offentlig sektor” där vi nu certifierat 18 ytterligare personer i ramverket och metoden som DigJourney utvecklat. Det har verkligen varit tre oerhört givande dagar tillsammans med dessa härliga och inspirerande chefer och ledare i Göteborgsregionen som nu tar nästa steg i att digitalisera den offentliga sektorn.

Stort GRATTIS till detta nya team av transformatörer!

   

Pris för Årets Tullprestation!

Den 23 maj gick årets Tullgala av stapeln arrangerat av tullkonsultbolaget Ecus. Varje år delas det ut pris för Årets främsta Tullprestation. Tyvärr hade jag inte möjligheten att närvara i år när priset delades ut men det var med enormt stor glädje och ödmjukhet som jag till slut fick hålla det fina diplomet i min hand. Det känns både hedrande och stort att erhålla denna bemärkelse för de insatser som vi, på Yrkeshögskolan i Mölnlycke, gjort för tullbranschen de senaste två åren vad gäller säkerställande av kompetensförsörjning och utbildning av morgondagens tullspecialistkompetens. Jag vill rikta ett varmt tack till mina kollegor på Yrkeshögskolan i Mölnlycke och då främst Per-Erik Ekberg som varit min följeslagare under de senaste 2.5 åren och rektor Magnus Fagerström som givit mig förtroendet att driva och utveckla denna utbildning. Självfallet vill jag även rikta ett stort tack till våra studerande, våra fantastiska lärare och inte minst vår ledningsgrupp som varit en central del i att såväl kvalitetssäkra utbildningen som att öppna upp ett stort nätverk inom tullbranschen. 

Det är alltid en fantastisk känsla att bli hedrad för sina insatser och att få detta utnämnande exakt 10 år efter att min två-åriga mastersutbildning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erhöll utnämnande som Sveriges främsta spetsutbildning i entreprenörskap av Regeringen känns ju extra stort!

Spännande workshop på Varberg Kommuns Chefsdag 2019

Fredagen den 17 maj, på självaste Norges nationaldag, fick undertecknad förmånen att tillsammans med min kollega Marie Andervin på DigJourney hålla i en interaktiv workshop tillsammans med Varbergs närmare 200 chefer och ledare på temat ”Att leda digital transformation”. På dagens agenda stod intressanta inspel från bland annat kommunledningens representanter samt internet-gurun Joakim Jardenberg som höll en fantastiskt inspirerande föreläsning om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Marie höll en inledande dragning kring hur vi som ledare kan ta ansvar för den digitala transformation som just nu sveper över den offentliga sektorn. Eftermiddagen ägnade vi åt oss att låta deltagarna djupdyka i 11 aktuella förändringsvågor kopplade till hur Varbergs kommun fortsatt skall vara den mest attraktiva kommunen för befintliga och nya anställda. Vilka effekter och värden skapas när vi tar position och aktivt gör det mesta utav vågorna? Vilka är det första aktiviteterna vi skall prioritera? Det var verkligen härligt att se den höga energin och samverkan som skedde och hos deltagarna! Dessutom vann ju även Varberg pris som Sveriges ”Superkommun” tidigare i veckan!

Certifiering i Att Leda digital transformation!

Så var det äntligen åter dags för att köra en ny kursomgång med DigJourneys certifiering ”Att leda digital transformation i Göteborg. Denna gång för målgruppen offentlig sektor. Tillsammans med Marie Andervin har undertecknad nu genomfört de två första utbildningsdagarna. Kursen blev snabbt fullbelagd med 18 deltagande chefer och ledare från bland annat Mölndals kommun, Härryda, Kungsbacka, Öckerö, Stenungsund och Borås kommun samt Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Oerhört kul och spännande dagar men många bra diskussioner såväl kring själva ramverket för hur vi mäter Digital Mognad samt kring utmaningarna och möjligheterna för offentlig sektor att hantera digital transformation. Den 28/5 kör vi den tredje och sista dagen!

Digital Transformation, Empatistyrd Strategi, Kreativt Tänkande & Idéspelet…

Rethink, Realize och Unicornsulting levererade tillsammans, under namnet InnovationsAkademien, en spännande workshop för ett lokalt byggbolag. På agendan stod tre intensiva föreläsningspass där undertecknad talade om hur man som byggbolag kan ta ett aktivt grepp om sin digitalisering och digitala transformation. Kalle Möller talade om hur man kan utgå från ett empatiskt förhållningssätt när man designar sin strategi och affärsmodell och Thomas Hagbard inspirerande kring nytänkande och kreativitet. 

De tre föreläsningspassen ramade in själva workshopen där deltagarna fick arbeta med en aktuell frågeställning och lösa denna genom att arbeta med utgångspunkt i Realizes egenutvecklade Idéspelet. Dagen bjöd på många skratt och intressanta insikter samtidigt som deltagarnas kreativa förmågor sattes på prov. Allt inramat av Ästad Gårds fantastiska miljö!

Team development & Strategizing with Stena Line Executive team

Had a great day together with the Executive Management Team of Stena Line on team development and strategizing. The aim with the workshop was getting the team together, unlocking new insights, strategizing about the current state in relation to the future state of the business along with defining the jobs-to-be-done. During the day we followed the Lego Serious Play process… Big thank you to Ron Gerlach, Managing Director of Stena Line GmbH & Co. KG for having me!

 

Frukostmöte ”Att leda digital transformation” & Digitaliseringscheckar

Tisdagen den 16/4 var det så dags för frukostmötet på temat ”Att leda digital transformation” baserat på vår samarbetspartner DigJourneys ramverk. Frukostmötet genomfördes i samarbete med ALMI Väst och Business Region Göteborg (BRG). Vi hade planerat 25 platser vilka bokades upp på en timme och vi är självfallet mycket glada över att vi lyckades byta lokal och till slut fick 70-talet deltagare ta del av en välsmakande frukost och vårt föredrag. 

Du visste väl att du som företag med mellan 2-49 anställda och en omsättning om minst 3MSEK kan ansöka om s.k. digitaliseringscheckar från ALMI? Checkarna täcker tex. att ta in extern kompetens för att ta fram en digital strategi, påbörja ett transformationsarbete m.m. Du kan få upp till 250 000:- där man som företag motfinansierar hälften av checkens värde. 

No alt text provided for this image

No alt text provided for this image

Härlig dag med Funkis Media!

Idag hade jag förmånen att få arbeta med det spännande och trevliga bolaget Funkis Multimedia som arbetar bland annat med digitala lärlösningar för företag och verksamheter som behöver träna och utbilda sina medarbetare. Funkis har även utvecklat en mycket intressant plattform som heter Quiddity som vi garanterat kommer att få höra mer om framöver…

 

Välkommen till frukostmöte på temat Att Leda Digital Transformation!

Tisdagen den 16/4 kommer Anders tillsammans med Thomas Hagbard att hålla ett frukostmöte på temat ”Att leda digital transformation”. Vi gör detta i samarbete med Business Region Göteborg och ALMI. Det har blivit en fantastisk respons och de planerade 25 platserna bokades upp på en timme! På grund av det enorma intresset har vi nu bytt till en större lokal och i skrivande stund har över 60 personer anmält sitt deltagande… Deltagarna kommer samtidigt att dels få möjlighet att göra det digitala mognadsindexet i syfte att mäta sin digitala mognad samtidigt som ALMI kommer att berätta om de konsultcheckar som just nu finns tillgängliga för digitalisering och digitalt strategi-/transformationsarbete. Vi ser med spänning fram emot denna morgon!
 

Frukostseminarium – Att leda digitalisering i din organisation!

 
Att leda digitalisering i din organisation!
Välkommen till frukostseminarium tisdagen den 16:e april
 
De anpassningar en organisation måste göra för att förbli konkurrenskraftig i en digital värld kallas ofta den digitala transformationen. Den påverkar er strategi, era processer, kundrelationer och ni kan till och med behöva ifrågasätta er vision och mission. Ni måste förhålla er till ny teknologi och nya produkter men framför allt nya beteenden och värderingar.

Kom och lyssna till Anders Nilsson och Thomas Hagbard som beskriver modeller, metoder och verktyg hämtade från boken Att Leda Digital Transformation, som är nominerad till Best international Business Book in UK of the year 2019.

Ur innehållet

  • Är ni redo att digitalisera
  • De 9 digitala motorerna
  • Digitalisering: Processen i 3 tydliga steg
  • Ledarskapets tio budord
  • Kundexempel från små och stora bolag

Möjlighet ges för medverkande att göra testen Digitalt Mognads Index.

Medverkar gör också Helene Öhrvall från Almi som informerar om affärsutvecklingscheckar som kan användas för att arbeta med digitalisering och digital transformation.

Plats
Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg

Tid
Frukost kl 07:30, seminarium kl 08:00-09:30

Vem kan gå?
Seminariet vänder sig till alla företagare i Göteborgregionen.

Fullbelagd utbildning i ”Att Leda Digital Transformation”

Vi är mycket stolta och glada över att den kommande tredagars certifieringen ”Att Leda Digital Transformation” är fullbelagd. Tillsammans med Marie Andervin på DigJourney kommer Anders att genomföra detta program för 18 kommunchefer inom kommunalförbundet Göteborgsregionen (GR). GR består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans där man driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige. Vi ser fram emot genomförandet den 15/5, 16/5 och 22/5!