KKIKK spelet ett effektivt verktyg för att utveckla grupper att hitta rätt väg framåt.

Företag

 Vi hjälper företag att identifiera och hantera de nycklar som skapar välmående och växande organisationer/företag. Detta gör vi genom att stödja kunderna i deras strategi- och affärsutvecklingsprocess. 

Genom att stärka våra kunders förmåga att göra medvetna val och navigera rätt i en förändrings- och/eller utvecklingsprocess skapas förutsättningar för en långsiktig och lönsam tillväxt. Oavsett det handlar om att verkligen förstå sina kunder på ett djupare plan, skapa nya affärsmodeller, bygga robusta innovationsprocesser eller strategier och sedan implementera och förankra dessa så fungerar Rethink både som ett stöd som katalysator i detta arbete.  

 

Hur sticker du ut i bruset och navigerar rätt i dagens komplexa affärslandskap?

 

Vi befinner oss i en värld med ett konstant brus som är svårt att bryta sig igenom samtidigt som nya tekniska och affärsmässiga möjligheter utmanas, bryts ned och uppstår på nytt. Dagens företag och organisationer utsätts ständigt för ett ökat konkurrenstryck och därtill ofta minskade marginaler. 

Många företag som vi träffar och arbetar med ställer sig frågan hur de skall hantera denna komplexa tillvaro. Ofta handlar det om hur man kan bygga en innovationskultur, hur man designar och implementerar robusta tillväxtstrategier som verkligen håller över tid, hur man kan skapa förutsättningar för att genomföra nya idéer/affärsmodeller/tjänstelösningar i en allt mer digitaliserad värld samt hur vi får med vår egen organisation på resan.

Vill du träffas?