Innovation

Rethink AB designar och utvecklar innovationstävlingar för företag som vill lösgöra och ta till vara på den idérikedom och skapandekraft som kan finnas såväl dolt som explicit i verksamheten.    

Vi erbjuder:

 

  • Definiering av syfte och mål med tävlingen
  • Utveckling av tävlingsdesign
  • Framtagande tävlingskriterier
  • Framtagande av prisupplägg
  • Kommunikationsplan
  • Internutbildning
  • Implementering av tävlingen
  • Stöd i utvärderingsprocessen
  • Aktivt stöd i uppföljningsprocessen
  • Aktivt stöd i realiseringen av de innovationsidéer som kommer fram ur tävling

”Idétävlingen blev en oerhörd succé inom Fire Safety & Security där 168 förslag lämnades in under två månader. Detta från en organisation som vid den tiden bestod av 290 medarbetare. Ett fantastiskt resultat och engagemang skapades i företaget vilket uppmärksammades i hela koncernen!”

Mats Karlsson

Head of System House North Europe, Siemens Fire Safety & Security

Vill du träffas?