Under två spännande och intensiva dagarna hade jag förmånen att få arbeta med R&D avdelningen på Saint-Gobain Ecophon där man utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö. Workshopdagarna genomfördes genom Ideon Opens regi där Ecophon är medlemmar i Beyond-acceleratorn. För mer information om Beyond ta gärna en titt på: http://beyondcorporatelimits.com/ 

Dag 1:

För att kunna utveckla morgondagens unika produkter och tjänster krävs en nära förståelse för hur kunden tänker, fungerar och självfallet vilka behov som styr köpbesluten. Första workshopdagen fokuserade därför på hur Ecophon kan utveckla och designa sina kundnyttor utifrån de produkter som man säljer. Vi använde verktyget Value Proposition Canvas. Det kan vi en första anblick verka enkelt att designa olika typer av värdeerbjudanden men det kräver både ingående förståelse om sina kunder samt en förmåga att tänka värde före produkt eller teknologi. Det blev en mycket givande dag där vi workshopade kring både Ecophons värderbjudanden och slutligen även fördjupade oss i verksamhetens affärsmodell. 

Dag 2:

R&D avdelningen har fattat ett mycket spännande beslut att prova arbeta enligt en självstyrandelogik inspirerad från den så kallade Teal-organisationsmodellen. Detta tema utforskades med hjälp av Lego Serious Play metoden. Till min hjälp hade jag Gustav Widerström och vi faciliterade en fantastiskt kreativ och givande dag. Deltagarna utforskade självstyrandets principer i detalj med fokus på vad detta innebär för R&D teamet och hur man skall agera för att få full utväxling på sin potential…