Coaching

Anders Nilsson är Professionell Certifierad Coach (PCC) godkänd av International Coach Federation (ICF). ICF är världens största globala branschorgan för professionella coacher. Alla medlemmar i ICF har genomgått en omfattande ackrediterad coachutbildning och kompetensutvecklar sig kontinuerligt samt följer ICF.s etiska riktlinjer. I Sverige är idag endast cirka 100 personer certifierade professionella coacher enligt ICF standard.

Anders är dessutom Certifierad Business Communication Master Practitioner av INLPTA vilket innebär att han är godkänd att arbeta med olika NLP-metoder (Neuro Lingvistisk Programmering).

 

Rethink designar skräddarsydda coachingprogram utifrån kundens behov inom följande områden.

Executive

Coaching

Coachprogram för styrelser, VD, ledningsgruppmedlemmar alternativt chefer på alla nivåer i er organisation. Fokus på att utveckla ledarskapet och att individen uppnår sin fulla potential som ledare.

High Potentials

Coaching

Coachprogram för identifierade talanger vilka behöver växa i sin yrkesroll för att ta nästa steg i karriären och  organisationen. Ett stöd i den personliga och professionella utvecklingsprocessen.

Entreprenörs-

Coaching

Coachprogram för entreprenörer och innovatörer som vill utveckla sina verksamheter. Affärscoaching med fokus på affären och mina utmaningar som entreprenör/innovatör. 

Enskild

Medarbetarcoaching

Coachprogram för enskilda medarbetare att växa i sin yrkesroll. Det kan röra sig om stöd för medarbetare att utvecklas i yrkesrollen eller hitta strategier att hantera en komplex arbetssituation.

Executive Coaching

Coachprogram för styrelser, VD, Ledningsgruppmedlemmar alternativt chefer på alla nivåer i er organisation. Fokus på att utveckla ledarskapet och att individen uppnår sin fulla potential som ledare

High Potentials Coaching

Coachprogram för identifierade talanger vilka behöver växa i sin yrkesroll för att ta nästa steg i karriären

Entreprenörs- och Innovatörscoaching

Coachprogram för entreprenörer och innovatörer som vill utveckla sina verksamheter.

Enskild Medarbetarcoaching

Coachprogram för enskilda medarbetare att växa i sin yrkesroll

Vill du träffas?