Great way of visualizing thoughts, tell stories and share with others. Complex thoughts can easily be presented and communicated.

Ikea Sweden

Teamutveckling med IKEA

En avdelning inom IKEA bestående av 18 personer sökte en modell för att utveckla teamet. Upplägget blev en inspirerande workshopdag med utgångspunkt i organisationens ledarskapsmodell, interdependent leadership. Processverktyget som användes var LEGO® SERIOUS PLAY®. Resultatet blev att teamet kom byggde en djuplodad förståelse kring varandras styrkor och en gemensam målbild skapades genom en unik process faciliterad av Anders Nilsson.

Några citat från workshopen:

”I especially appreciated the chance to express your thoughts in a visual way.” 

”It is a fun and powerful way of sharing perspectives.”

”The value of thinking differently. To challenge myself and my ideas and represent them in a 3D model to achieve a deeper understanding of complex connections that might not be so obvious.” 

Tjänstetransform för Siemens FFS

Ett tre-årigt tjänstetranformations- och digitaliseringsprojekt med målet att i grunden göra en förflyttning från en stark teknikfokusering till tjänsteorientering baserat på den nya tidens digitala möjligheter. Inom ramen för projektet utvecklades och genomfördes bland annat en ny affärsmodell och affärslogik, chefsorganisationen tränades och utbildades i ett skräddarsytt flerårigt ledarutvecklingsprogram. Anställda utbildades och tränades, ett ambassadörsprogram planerades och implementerades samtidigt som en ny vision och affärsidé togs fram där samtliga i organisationen engagerades. Även konkreta stödinsatser i säljprocessen genomfördes. För att öka innovationskraften och skapa engagemang i företaget genomfördes även en omfattande idétävling där en rad nya spännande idéer utvecklades. Arbetet har även legat till grund för vidare implementation i Europa.

Tjänstetransformationen var ett genomgripande projekt på Siemens Fire Safety & Security i syfte att gå från ett teknikfokuserat till tjänsteorienterat företag. Allt med grunden i den digitala transformationens möjligheter. Det var helt avgörande att skapa en djuplodad förståelse för förändringen i samtliga led vilket vi tillsammans lyckades med på ett mycket bra sätt. Arbetet som genomfördes har lett till att vi idag har ett starkt försprång på marknaden såväl i Sverige som internationellt” 

Mats Karlsson

Head of System House North Europe, Siemens Fire Safety & Security

”Som mentor arbetar Anders med stort engagemang och lyhördhet och bjuder öppet på sina tankar, erfarenheter och sitt stora nätverk. Anders är ett värdefullt bollplank och dessutom kreatör och pådrivande för att skapa nya konstellationer och arenor för utveckling och kommersialisering av uppfinningar.”

Svenska Uppfinnareföreningen

Årets Mentor

Svenska Uppfinnareföreningen 

 Anders har under närmare 20 år arbetat med att stödja innovatörer, entreprenörer och uppfinnare såväl på professionell som ideell basis. Fokus har legat på att skapa förutsättningar för kommersialisering av idéer, projekt samt att stödja olika verksamheter och företags i deras tillväxt. Anders har uppmärksammats för sina insatser bland annat genom att tilldelas ett mentorsstiptendie om 50 000:- från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond genom Svenska Uppfinnareföreningen.

Förankring av övergripande mål, värdegrund och strategi

Rethink AB är stolta över att ha skapat ett långsiktigt samarbete med Medartuum AB som är en ledande aktör på den svenska marknaden för parallelldistribution av läkemedel. Bolaget har gjort en fantastisk tillväxtresa de senaste åren. Rethink har bland annat levererat LEGO® SERIOUS PLAY® workshops och chefscoachinginsatser.

Några citat från de anställda:

 • Att alla fick möjligheten att delta och engagera sig. Känslan av att veta vart vi är på väg och mina kollegors tankar kring hur vi tar oss dit. 
 • Lego är väldigt avslappnande. Obegränsade möjligheter och miljarder kreativa lösningar på hur man vill presentera sina tankar och idéer. Nya tankesätt. 
 • Kreativiteten flödade som aldrig förr. Man fick möjligheten att utmana sina egna tankemönster. Våga tänka annorlunda – släppa kontrollen. 
Proffsigt till 100%. Nytt angreppssätt som ger möjlighet till 100% fokus. Glädjen och intresset från samtliga deltagare. Alla kom till tals.

Medartuum AB

En av de kurser som hittills givit mig mest.

Business Region Göteborg

Utbildare i affärsplanering och strategi

Utbildat 70-talet företag (huvudsakligen Vd:ar och Marknadschefer) inom ramen för Tillväxt 2000. Fokus affärsplanering och strategiutveckling. Arbetet genomfördes i form av en utbildningsserie där företagen utvecklade en affärs- och strategiplan i syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt.

Några citat från deltagarna genom åren:

 • En av de kurser som hittills givit mig mest. 
 • Mycket bra kurs på rätt nivå ligger helt rätt i tiden m a p pågående aktiviteter i företaget.
 • Bra gruppövningar, kul med blandade grupper, bra kompetens på kursledaren.
 • ”En trevlig kurs med bra utbildare och ett bra sätt att få kontakt med likvärdiga företag”

Utbildare i affärsplanering och strategi

Rethink har levererat utbildning till IHM Business School inom ramen för yrkeshögskoleutbildning (Projektledare, IT-projektledare etc). Ett antal hundra studenter har genomgått vår utbildning i affärsplanering och strategiutveckling. Genom detta arbete har även en betydande mängd uppfinnare, entreprenörer och organisationer erhållit stöd i utvecklingen av sina idéer, projekt och företag. Allt initierat, samordnat och genomfört av Rethink AB.

Några citat från deltagarna genom åren:

 • Anders är en bra lärare som får allas uppmärksamhet.
 • En otroligt intressant kurs som jag gärna vill gå om!!!
 • Tycker detta har varit den absolut mest lärorika kursen.
 • Lärt oss väldigt mycket på kort tid. 
 • Toppenbra kurs! Trevlig och mycket kompetent lärare. Fler sådana på IHM!
 • Anders är väldigt inspirerande och kunnig som lärare.

Anders är väldigt inspirerande och kunnig som lärare.

IHM Business School

Anders har levererat pålitligt i tid och med mycket hög kvalitet.

Det har varit roligt och enkelt att arbeta med Anders och jag kan verkligen rekommendera honom som samarbetspartner.

Bitte Klevendal

Verksamhetschef, YHIM

Utbildare, ledningsgrupp & interimsuppdrag

Rethink AB har under många år varit engagerad i Yrkeshögskolan i Mölnlycke och Försäljningsakademien. Praktiskt orienterad utbildning och träning i affärsplanering och strategiutveckling har levererats inom programmet Internationella affärer. Anders Nilsson har även under de senaste åren deltagit i Ledningsgruppen för Försäljningsakademien samt hjälpt till att designa, utveckla och ansöka nya yrkeshögskoleutbildningar inom försäljning och digitalisering.

Genom åren har Rethink AB arbetat med:

 • YH-utbildningen Internationella affärer
 • Ledningsgruppen
 • Framtagande av utbildning

Ledarutveckling – Göteborg Energi 

Energibranschen, Göteborg Stad och Göteborg Energi är mitt i en utmanande förändring. Pågående globalisering, urbanisering och digitalisering ställer många nya krav på ledarskapet. Göteborg Energi strävar efter att vara ett starkt kundorienterat företag vilket ställer krav på gott affärsmannaskap och samsyn kring verksamhetens mål och strategier.

Rethink är stolta över att uppdraget att designa och genomföra en två-dagars ledarutvecklingsträff för Göteborg Energis samtliga chefer med personalansvar samt koncernledningen. Totalt deltog ett 70-tal chefer och ledare.

”På vår ledarträff hade vi fantastiska roliga, kreativa och förenande diskussioner med hjälp av processverktyget Lego® Serious Play® varvat med inspirerande coachning och miniföreläsningar av inbjudna gäster. Anders Nilsson, Rethink AB, höll i hela processen från planering till genomförande och vi kände stor tillit under hela resan. Anders är proffsig, kunnig, engagerad, lyhörd och inspirerande. Vi ger honom våra allra bästa rekommendationer.”

Anette Myrheim & Arto Pitkäniemi

Kommunikationsdirektör & Personaldirektör, Göteborg Energi AB

 ”Vi fick verktygen med hjälp av bland annat med Lego® Serious Play® och Design Thinking. Vi erhöll hög förståelse om hur vår verksamhet kan utvecklas för att öka värdeskapandet hos våra kunder. Utbildningen var mycket uppskattad bland deltagarna.

”Det är inspirerande och fler borde smaka på inspirationskaramellen då den ger mersmak och skapar nya sätt att se på saker. ” 

Martin Högenberg

Innovationlead, CGI

 CGI

IT-bolaget CGI med sina närmare 5000 anställda i Sverige är ett av landets främsta IT-konsultbolag. CGI sökte en ökad förmåga att fånga innovationsmöjligheter tillsammans med sina kunder Stena och Volvo. Tillsammans utvecklade Rethink AB och Realize AB en unik två dagars innovationsutbildning med 20-talet deltagare från CGI, Volvo och Stena.

Innehållet bestod bland annat av innovationskunskapidéutvecklingdesign thinking och en hands-on workshop med processverktyget Lego® Serious Play®.

 

Great way of visualizing thoughts, tell stories and share with others. Complex thoughts can easily be presented and communicated.

Ikea Sweden

Teamutveckling med IKEA

En avdelning inom IKEA bestående av 18 personer sökte en modell för att utveckla teamet. Upplägget blev en inspirerande workshopdag med utgångspunkt i organisationens ledarskapsmodell, interdependent leadership. Processverktyget som användes var LEGO® SERIOUS PLAY®. Resultatet blev att teamet kom byggde en djuplodad förståelse kring varandras styrkor och en gemensam målbild skapades genom en unik process faciliterad av Anders Nilsson.

Några citat från workshopen:

”I especially appreciated the chance to express your thoughts in a visual way.” 

”It is a fun and powerful way of sharing perspectives.”

”The value of thinking differently. To challenge myself and my ideas and represent them in a 3D model to achieve a deeper understanding of complex connections that might not be so obvious.” 

Tjänstetransformationen var ett genomgripande projekt på Siemens Fire Safety & Security i syfte att gå från ett teknikfokuserat till tjänsteorienterat företag. Allt med grunden i den digitala transformationens möjligheter. Det var helt avgörande att skapa en djuplodad förståelse för förändringen i samtliga led vilket vi tillsammans lyckades med på ett mycket bra sätt. Arbetet som genomfördes har lett till att vi idag har ett starkt försprång på marknaden såväl i Sverige som internationellt” 

Mats Karlsson

Head of System House North Europe, Siemens Fire Safety & Security

Tjänstetransform för Siemens FFS

Ett tre-årigt tjänstetranformations- och digitaliseringsprojekt med målet att i grunden göra en förflyttning från en stark teknikfokusering till tjänsteorientering baserat på den nya tidens digitala möjligheter. Inom ramen för projektet utvecklades och genomfördes bland annat en ny affärsmodell och affärslogik, chefsorganisationen tränades och utbildades i ett skräddarsytt flerårigt ledarutvecklingsprogram. Anställda utbildades och tränades, ett ambassadörsprogram planerades och implementerades samtidigt som en ny vision och affärsidé togs fram där samtliga i organisationen engagerades. Även konkreta stödinsatser i säljprocessen genomfördes. För att öka innovationskraften och skapa engagemang i företaget genomfördes även en omfattande idétävling där en rad nya spännande idéer utvecklades. Arbetet har även legat till grund för vidare implementation i Europa.

”Som mentor arbetar Anders med stort engagemang och lyhördhet och bjuder öppet på sina tankar, erfarenheter och sitt stora nätverk. Anders är ett värdefullt bollplank och dessutom kreatör och pådrivande för att skapa nya konstellationer och arenor för utveckling och kommersialisering av uppfinningar.”

Svenska Uppfinnareföreningen

Årets Mentor

Svenska Uppfinnareföreningen 

 Anders har under närmare 20 år arbetat med att stödja innovatörer, entreprenörer och uppfinnare såväl på professionell som ideell basis. Fokus har legat på att skapa förutsättningar för kommersialisering av idéer, projekt samt att stödja olika verksamheter och företags i deras tillväxt. Anders har uppmärksammats för sina insatser bland annat genom att tilldelas ett mentorsstiptendie om 50 000:- från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond genom Svenska Uppfinnareföreningen.

Proffsigt till 100%. Nytt angreppssätt som ger möjlighet till 100% fokus. Glädjen och intresset från samtliga deltagare. Alla kom till tals.

Medartuum AB

Förankring av övergripande mål, värdegrund och strategi

Rethink AB är stolta över att ha skapat ett långsiktigt samarbete med Medartuum AB som är en ledande aktör på den svenska marknaden för parallelldistribution av läkemedel. Bolaget har gjort en fantastisk tillväxtresa de senaste åren. Rethink har bland annat levererat LEGO® SERIOUS PLAY® workshops och chefscoachinginsatser.

Några citat från de anställda:

 • Att alla fick möjligheten att delta och engagera sig. Känslan av att veta vart vi är på väg och mina kollegors tankar kring hur vi tar oss dit. 
 • Lego är väldigt avslappnande. Obegränsade möjligheter och miljarder kreativa lösningar på hur man vill presentera sina tankar och idéer. Nya tankesätt. 
 • Kreativiteten flödade som aldrig förr. Man fick möjligheten att utmana sina egna tankemönster. Våga tänka annorlunda – släppa kontrollen. 
 • Kreativitet, innovation, inspiration. Mycket givande workshop.
 • Proffsigt till 100%. Nytt angreppssätt som ger möjlighet till 100% fokus. Glädjen och intresset från samtliga deltagare. Alla kom till tals. 

En av de kurser som hittills givit mig mest.

Business Region Göteborg

Utbildare i affärsplanering och strategi

Utbildat 70-talet företag (huvudsakligen Vd:ar och Marknadschefer) inom ramen för Tillväxt 2000. Fokus affärsplanering och strategiutveckling. Arbetet genomfördes i form av en utbildningsserie där företagen utvecklade en affärs- och strategiplan i syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt.

Några citat från deltagarna genom åren:

 • En av de kurser som hittills givit mig mest. 
 • Mycket bra kurs på rätt nivå ligger helt rätt i tiden m a p pågående aktiviteter i företaget.
 • Bra gruppövningar, kul med blandade grupper, bra kompetens på kursledaren.
 • ”En trevlig kurs med bra utbildare och ett bra sätt att få kontakt med likvärdiga företag”

Anders är väldigt inspirerande och kunnig som lärare.

IHM Business School

Utbildare i affärsplanering och strategi

Rethink har levererat utbildning till IHM Business School inom ramen för yrkeshögskoleutbildning (Projektledare, IT-projektledare etc). Ett antal hundra studenter har genomgått vår utbildning i affärsplanering och strategiutveckling. Genom detta arbete har även en betydande mängd uppfinnare, entreprenörer och organisationer erhållit stöd i utvecklingen av sina idéer, projekt och företag. Allt initierat, samordnat och genomfört av Rethink AB.

Några citat från deltagarna genom åren:

 • Anders är en bra lärare som får allas uppmärksamhet.
 • En otroligt intressant kurs som jag gärna vill gå om!!!
 • Tycker detta har varit den absolut mest lärorika kursen.
 • Lärt oss väldigt mycket på kort tid. 
 • Toppenbra kurs! Trevlig och mycket kompetent lärare. Fler sådana på IHM!
 • Anders är väldigt inspirerande och kunnig som lärare.

Anders har levererat pålitligt i tid och med mycket hög kvalitet.

Det har varit roligt och enkelt att arbeta med Anders och jag kan verkligen rekommendera honom som samarbetspartner.

Bitte Klevendal

Verksamhetschef, YHIM

Utbildare, ledningsgrupp & interimsuppdrag

Rethink AB har under många år varit engagerad i Yrkeshögskolan i Mölnlycke och Försäljningsakademien. Praktiskt orienterad utbildning och träning i affärsplanering och strategiutveckling har levererats inom programmet Internationella affärer. Anders Nilsson har även under de senaste åren deltagit i Ledningsgruppen för Försäljningsakademien samt hjälpt till att designa, utveckla och ansöka nya yrkeshögskoleutbildningar inom försäljning och digitalisering.

Genom åren har Rethink AB arbetat med:

 • YH-utbildningen Internationella affärer
 • Ledningsgruppen
 • Framtagande av utbildning

”På vår ledarträff hade vi fantastiska roliga, kreativa och förenande diskussioner med hjälp av processverktyget Lego® Serious Play® varvat med inspirerande coachning och miniföreläsningar av inbjudna gäster. Anders Nilsson, Rethink AB, höll i hela processen från planering till genomförande och vi kände stor tillit under hela resan. Anders är proffsig, kunnig, engagerad, lyhörd och inspirerande. Vi ger honom våra allra bästa rekommendationer.”

Anette Myrheim & Arto Pitkäniemi

Kommunikationsdirektör & Personaldirektör, Göteborg Energi AB

Ledarutveckling – Göteborg Energi 

Energibranschen, Göteborg Stad och Göteborg Energi är mitt i en utmanande förändring. Pågående globalisering, urbanisering och digitalisering ställer många nya krav på ledarskapet. Göteborg Energi strävar efter att vara ett starkt kundorienterat företag vilket ställer krav på gott affärsmannaskap och samsyn kring verksamhetens mål och strategier.

Rethink är stolta över att uppdraget att designa och genomföra en två-dagars ledarutvecklingsträff för Göteborg Energis samtliga chefer med personalansvar samt koncernledningen. Totalt deltog ett 70-tal chefer och ledare.

 ”Vi fick verktygen med hjälp av bland annat med Lego® Serious Play® och Design Thinking. Vi erhöll hög förståelse om hur vår verksamhet kan utvecklas för att öka värdeskapandet hos våra kunder. Utbildningen var mycket uppskattad bland deltagarna.

”Det är inspirerande och fler borde smaka på inspirationskaramellen då den ger mersmak och skapar nya sätt att se på saker. ” 

Martin Högenberg

Innovationlead, CGI

 CGI

IT-bolaget CGI med sina närmare 5000 anställda i Sverige är ett av landets främsta IT-konsultbolag. CGI sökte en ökad förmåga att fånga innovationsmöjligheter tillsammans med sina kunder Stena och Volvo. Tillsammans utvecklade Rethink AB och Realize AB en unik två dagars innovationsutbildning med 20-talet deltagare från CGI, Volvo och Stena.

Innehållet bestod bland annat av innovationskunskapidéutvecklingdesign thinking och en hands-on workshop med processverktyget Lego® Serious Play®.

 

Vill du träffas?