Vår arbetsprocess

När vi utvecklar såväl start-upföretag som större industriella företags innovationskapacitet utgår vi ofta från nedanstående process inspirerad utifrån ett design-thinking- och användarcentrerat perspektiv. Processen är användbar för såväl mindre utvecklingsprojekt som för större mer omfattande innovationsinsatser och processer. 

Vill du träffas?