Historien om LEGO® SERIOUS PLAY®

Historien om LEGO® SERIOUS PLAY® tar sin utgångspunkt i en intern organisationsprocess där Lego sökte nya vägar för att ett mer innovativt sätt att utveckla företagets strategi och plan genom att hitta nyckeln till att få full utväxling på de anställdas potential.

1996 skapade de två forskarna Johan Roos och Bart Victor på Institute for Management and Development (IMD) i Lausanne något som de kallade ”Serious Play” konceptet. Syftet var att få chefer och ledare att på ett kreativt sätt beskriva, skapa och utmana synen och perspektivet på deras företag.

Roos och Victor presenterade sina initiala idéer i en kort artikel vilken publicerades 1998 kallad; ”In Search for Original Strategies How About Some Serious Play?”.

Dåvarande VD, Kjeld Kirk Kristiansen blev intresserad av metoden och såg det som en möjlig väg för Lego att komma ur sin första, största och enda kris genom tiderna. Kristiansens syn låg i linje med forskarnas syn att:

 

  • Människor är nyckeln till ett företags framgång – människor kan och vill prestera sitt bästa.
  • Strategi är något som man lever, inte något som arkiveras i ett pappersdokument.

Tyvärr fungerade dessa två utgångspunkter inte i praktiken. Lego fick inte ut all potential som fanns i organisationen. Något som var helt avgörande när man stod inför den stundande krisen.

Kristiansen blev så pass övertygad om metodens kapacitet att han lät skapa ett dotterbolag som hette Lego Discovery Ltd. där han finansierade forskningen och den vidare utvecklingen av Serious Play konceptet och metoden. Forskarna började använda Lego brickor istället för post-it lappar, papper och whiteboards för att utveckla individer, team och organisationer.

 

Rasmussen & Kristiansen

I slutet av 90-talet involverades Robert Rasmussen, som var ansvarig för Lego Education, att förfina metoden och LEGO® SERIOUS PLAY® och tillsammans med Per Kristiansen utvecklades till en robust metod och process. Utöver att metoden användes flitigt internt på LEGO så började Lego Discovery erbjuda workshopar för företag som Daimler Chrystler, Tupperware, Nokia, Orange m.fl.

Idag har LEGO® SERIOUS PLAY® utvecklats vidare och erbjuds som open source lösning utav LEGO® Gruppen (Lego Discovery Ltd. finns ej längre) men den stora kraften har Robert Rasmussen och Per Kristiansen stått för då de utbildar certifierade facilitatorer över hela världen.

Metoden används idag på såväl stora globala företag såsom Airbus, Fujitsu, Toyota, Fedex, Coca Cola, Google, Mastercard, Microsoft, NASA, Nissan, Unilever men även på prestigefulla universitet såsom Harvard, MIT, Cambrigde, IMD, Oxford samt som verktyg för att utveckla SME-företag och start-ups.

Metoden fungerar således i en stor mängd olika affärssammanhang och kan anpassas till i princip vilket syfte som helst som handlar om att utveckla individer, team och organisationer.

Rethink AB är certifierad facilitator i LEGO® SERIOUS PLAY® utbildad och tränad av Robert Rasmussen i London. 

 

Robert Rasmussen

Per Kristiansen

Vill du träffas?