Fredagen den 17 maj, på självaste Norges nationaldag, fick undertecknad förmånen att tillsammans med min kollega Marie Andervin på DigJourney hålla i en interaktiv workshop tillsammans med Varbergs närmare 200 chefer och ledare på temat ”Att leda digital transformation”. På dagens agenda stod intressanta inspel från bland annat kommunledningens representanter samt internet-gurun Joakim Jardenberg som höll en fantastiskt inspirerande föreläsning om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Marie höll en inledande dragning kring hur vi som ledare kan ta ansvar för den digitala transformation som just nu sveper över den offentliga sektorn. Eftermiddagen ägnade vi åt oss att låta deltagarna djupdyka i 11 aktuella förändringsvågor kopplade till hur Varbergs kommun fortsatt skall vara den mest attraktiva kommunen för befintliga och nya anställda. Vilka effekter och värden skapas när vi tar position och aktivt gör det mesta utav vågorna? Vilka är det första aktiviteterna vi skall prioritera? Det var verkligen härligt att se den höga energin och samverkan som skedde och hos deltagarna! Dessutom vann ju även Varberg pris som Sveriges ”Superkommun” tidigare i veckan!