Vi är mycket stolta och glada över att den kommande tredagars certifieringen ”Att Leda Digital Transformation” är fullbelagd. Tillsammans med Marie Andervin på DigJourney kommer Anders att genomföra detta program för 18 kommunchefer inom kommunalförbundet Göteborgsregionen (GR). GR består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans där man driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige. Vi ser fram emot genomförandet den 15/5, 16/5 och 22/5!