Så var det äntligen åter dags för att köra en ny kursomgång med DigJourneys certifiering ”Att leda digital transformation i Göteborg. Denna gång för målgruppen offentlig sektor. Tillsammans med Marie Andervin har undertecknad nu genomfört de två första utbildningsdagarna. Kursen blev snabbt fullbelagd med 18 deltagande chefer och ledare från bland annat Mölndals kommun, Härryda, Kungsbacka, Öckerö, Stenungsund och Borås kommun samt Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Oerhört kul och spännande dagar men många bra diskussioner såväl kring själva ramverket för hur vi mäter Digital Mognad samt kring utmaningarna och möjligheterna för offentlig sektor att hantera digital transformation. Den 28/5 kör vi den tredje och sista dagen!