Coo Boom Cobooms foto.

Tisdagen den 29/5 var det dags för studenterna på Coboom att presentera och pitcha sina kandidat- respektive mastersuppsatser. Under våren har ett antal studenter arbetat med att skriva sina uppsatser för CGI, Stena och Volvo Cars. Ämnena har i huvudsak fokuserat på frågor rörande blockchain, Agile Business Intelligence och Radikal Innovation. Studenterna har arbetat nära samtliga tre bolag och dessutom samverkat mellan gränserna då de läser olika utbildningar. 

https://www.linkedin.com/pulse/coboom-nya-v%C3%A4rden-av-att-g%C3%B6ra-tillsammans-martin-h%C3%B6genberg/?published=t

www.coboom.se